Ekonomi

Olika syn på om räntan ska bindas eller inte

”Passa på att binda bolånet” säger Annika Winsth på Nordea. Men Claes Hemberg som är oberoende ekonom menar att det inte är läge än då vi ”kommer att få se lägre boräntor efter årsskiftet”. Experterna är bara delvis överens om räntesituationen.

Annika Winsth menar att det nu är ett mycket bra läge att binda delar av bolånet. Hon anser nämligen att det är ”i stort sett omöjligt” att någon räntehöjning kommer inom kort. Framförallt är det den globala ekonomin som skapar oro på finansmarknaden. Det är något som tydligt påverkar svenska ekonomin samt om Riksbanken sänker eller höjer reporäntan i framtiden. Sammanfattningsvis har Sverige haft en mycket god ekonomisk utveckling med en pik under 2017. Men nu väntar lågkonjunktur och att då Riksbanken skulle höja räntan anses vara ”omöjligt”. Samtidigt påpekar hon, i intervjun till Svd, att räntan eventuellt även kan bli lägre än dagens nivåer. Det kan alltså vara läge att binda delar av lånet men i så fall dela upp det på olika lång löptid.

Claes Hemberg är även han inne på att räntan kan komma att sänkas. Detta tack vare en starkare konkurrens. Att flytta bolånet blir idag allt mer vanligt vilket gör att bankerna behöver locka med lägre räntor på de bundna lånen för att skapa en inlåsningseffekt. ”Bankerna är pressade” säger han och menar att det ännu inte är dags att binda räntan. Med en kommande lågkonjunktur, hårdare konkurrens bland bankerna och allt mer flyttbenägna bankkunder kan räntorna pressas ytterligare.På rantekapitalet.se/ finns ekonomitexter att förkovra sig i.