Nyheter

Ny utbildning

Jag gick en utbildning i projektledning förra terminen och kände att jag lärde mig enormt mycket. Jag hade kanske inte några större förväntningar på denna utbildning men jag blev glatt förvånad över kursupplägget och de kompetenta lärarna som höll i vår utbildning. Jag har sedan dess rekommenderat mina arbetskollegor att söka en utbildning på den skola jag gick min utbildning vid. Eftersom att jag fick min utbildning betald från det företag jag jobbar vid så tänker jag att det är ett effektivt och billigt sätt för vårt företag att utbilda vår personal på. Det höll min chef med om och nu har fyra av mina arbetskollegor funnit varsin utbildning som de kommer att gå nu i vår. Jag tror verkligen på att företag som lägger resurser på att vidareutbilda sin personal även lyckas bättre än sina konkurrenter och får behålla sin personal längre.

Via studie

Har ingen studie som stödjer detta påstående men den typen av uppskattning från företaget är värt så enormt mycket för individen att jag kan tänka mig att det är så det fungerar. Man jobbar helt enkelt hårdare när man får uppskattning för sitt arbete och en utbildning är ett bland flera sätt att visa uppskattning för sin personal. Det kommer ganska naturligt att vi stöttar de som stöttar oss. Ett företag vinner på att behandla sin personal med värdighet istället för att styra dem med hot. Och i mina dagar har jag fått uppleva båda ledarstilarna, hot främst inom vården, vilket kan bero på att det till stor del handlar om att bli socialt accepterad istället för att göra ett bra arbete.